•ច្បាប់ដកប្រាក់
– ក្នុងករណីដែលអតិថិជនបានផ្ទេរប្រាក់រួចហើយនិងមិនអាចដកប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់លេងរបស់របរផ្សេងៗនឹងត្រូវរង់ចាំវត្ថុមួយពីកាលបរិច្ឆេទដែលបានបន្ថែម
– សមាជិក Kingbet99 អាចដកប្រាក់បាន។ ត្រូវមានចំនួនប្រាក់ឈ្នះឈ្នះចំនួន ៣ ដង។
ឧទាហរណ៍ៈដាក់ប្រាក់ ១០០០ បាតបូកនឹងប្រាក់រង្វាន់ ២០% ស្មើនឹង ១២០០ បាត (១០០០ + ២០០) x៣ = ៣៦០០ បាតដូច្នេះអាចដកប្រាក់បាន។
ក្នុងករណីដែលសមាជិក Kingbet99 មានបំណងដកប្រាក់ដោយមិនទទួលយកប្រាក់រង្វាន់ត្រូវលេងខាងក្រោមនេះ៖
– បាការ៉ាត់ត្រូវតែមានបញ្ជីចាក់ (វេន x ៥)
ស្លតត្រូវមានបញ្ជីចាក់ (វេន x ៣)
– កីឡាត្រូវតែមានបញ្ជីចាក់ (វេន x ៣)
ការភ្នាល់ដែលការភ្នាល់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឈ្នះឈ្នះចាញ់តែលុបចោលមិនត្រឹមត្រូវឬការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងតិចជាង ១.៥០ (ទសភាគ) ។
(ហាងឆេងម៉ាឡេ ០.៥០, ហុងកុងហាងឆេង ០.៥០, ហាងឆេងឥវ៉ាន់ -២.០០) និងការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។ បាល់ទាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយហ្គេមផ្សេងទៀតក្រៅពីបាល់មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់ទាំងនេះទេ។
– Kingbet99 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
– ប្រសិនបើក្រុមត្រួតពិនិត្យឃើញថាសមាជិកកំពុងលេងដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់។ ក្រុមការងាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រគល់មកវិញនូវទឹកប្រាក់ទាំងអស់។